NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC JAPFA HÒA BÌNH 

 Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hoà Bình


Công việc:

  • Công tác Hạ tầng
  • Xây dựng & Kết cấu Thép
  • Xây Dựng Nhà Kho

Thời gian: 2014 - 2015

Chủ đầu tư: