DỰ ÁN NHÀ MÁY TPR VIỆT NAM

 KP3, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Ðồng Nai


Công việc :

  • Xây dựng
  • Hệ thống Ðiện động lực
  • Hệ thống Ðiện chiếu sáng

Thời gian : 2013

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Toàn Lộc