DỰ ÁN NHÀ MÁY TPR VIỆT NAM

KCN Amata - Tỉnh Ðồng Nai


Công việc :

  • Hạ tầng
  • Xây dựng

Thời gian : 2008 - 2010

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH TPR Việt Nam